Nieuws

21 december Pubquiz met oliebollen
Op vrijdag 21 december is het weer zover: een gezellige avond met oliebollen, appelflappen en bisschopswijn. En om het spannend te houden heeft de activiteitencommissie een mooie pubquiz in elkaar gezet. Er zijn mooie prijzen te winnen.                 Allemanshuus 20.00 uur

Oud Nieuws
Kijk HIER voor het artikel van Nico Pellenbarg over de eerste Harlinger jachthavens in Oud Harlingen (1930 – 1970)

Winterliggers 2018/2019
Ook dit jaar is er gelegenheid om in de winterperiode schepen in onze haven neer te leggen. Gasten gaan voor. Dat wil zeggen dat als u met uw schip achter de brug ligt, u ligplaats kunt nemen per 31 oktober 2018 als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Graag opgeven aan de havenmeester of u hier gebruik van wilt maken. In overleg met de havenmeester is het dan mogelijk per half oktober voor de brug te gaan liggen.
Nu moeten die plaatsen beschikbaar komen.

We vragen daarom de eigenaren van schepen die voor de brug liggen en hun schip in een andere winterberging opslaan, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de havenmeester.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jouke van Keulen
voorzitter HWSV

Kantine deze herfst en winter
Het Allemanshus is geopend op de eerste vrijdag van de maand en wel vanaf 16.30 uur tot 19.30 uur.