Nieuws

Winterliggers 2018/2019
Ook dit jaar is er gelegenheid om in de winterperiode schepen in onze haven neer te leggen. Gasten gaan voor. Dat wil zeggen dat als u met uw schip achter de brug ligt, u ligplaats kunt nemen per 31 oktober 2018 als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Graag opgeven aan de havenmeester of u hier gebruik van wilt maken. In overleg met de havenmeester is het dan mogelijk per half oktober voor de brug te gaan liggen.
Nu moeten die plaatsen beschikbaar komen.

We vragen daarom de eigenaren van schepen die voor de brug liggen en hun schip in een andere winterberging opslaan, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de havenmeester.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jouke van Keulen
voorzitter HWSV

Toertocht 22/23 september naar Hindeloopen
Doe mee met de September-toertocht 2018 naar Hindeloopen.
Deze tocht staat voor de deur. Helaas loopt het nog niet storm met inschrijvingen.

Kom op mensen, het wordt vast heel erg leuk!
De organisatie heeft de inschrijftermijn verlengd tot 8 september. In verband met boeken van een restaurant en om afspraken met het museum en de havenmeester te kunnen maken kan dat echt niet later.

Havenmond Hindelopen

Het programma is als volgt:
Vrijdagavond 21/9 vanaf 20.30 uur palaver in het Allemanshuus.
Zaterdagochtend 22/9 om 09.00 uur vertrekken.
‘s Middags bezoek aan het Schaatsmuseum. Zie http://www.schaatsmuseum.nl

Vanaf 17.30 uur borrelen (bij elkaar in de kuip) en om 19.30 uur dineren.
Zondagochtend na het ontbijt een stadswandeling van ongeveer een uur langs allerlei verrassende wetens- en bezienswaardigheden. Daarna koffiedrinken bij De Hinde en gaat eenieder weer zijns weegs.
De bijdrage zal ca. €30 p.p. gaan bedragen, inclusief maaltijd, museumbezoek en wandeling, exclusief havengeld.
Doe mee en schrijf in! Inschrijvingen per e-mail, onder vermelding van bootnaam en opvarenden. Het emailadres is: anje.valk@planet.nl

(Wal)stroom
Verzoek aan de vaste liggers: als u geen stroom gebruikt, wilt u dan de stekker uit het stroompaaltje halen? Natuurlijk alleen als er geen of weinig tegoed meer op de meter staat. Als gastvrije haven willen we ook onze gasten de mogelijkheid bieden er gebruik van te maken.

Ligplaats: gaat u varen? Meld het even …
Verzoek aan de vaste liggers, die het hier in Harlingen voor gezien houden. Voor een dagje weg of vakantie, heerlijk. Wilt u voor vertrek aangeven, dat u de haven verlaat.

Dit kan telefonisch, op papier door een briefje in de brievenbus te schuiven, per mail of u meldt het mondeling in het kantoor.

U kunt ook aangeven wanneer u denkt weer terug te zijn. De havenmeester(s) kunnen uw box op de datum van terugkomst niet verhuren. U ligt weer bij aankomst in Harlingen in uw eigen box.

Kantine deze zomer weer elke vrijdag open
Afgelopen vrijdagmiddag was de eerste keer van het zomerseizoen, dat de kantine open was. Tussen 16.00 uur en 19.30 uur is de kantine de eerst komende maanden open voor leden en passanten. Het was gezellig. Kom ook een keer buurten.