Nieuws

’t Is weer voorbij die mooie …
De vakanties zijn nagenoeg voorbij. In de zomer hebben weer vele passanten onze haven weten te vinden. Een woord van dank is op zijn plaats voor de havenmeesters, brugwippers en andere vrijwilligers die alles weer in goede banen hebben geleid. De kantine werd op de vrijdagmiddagen ge-zellig gevuld met leden en passanten. De komende maanden is de kantine elke vrijdagmiddag nog open van 16.30 tot 19.30 uur.
Ik hoop voor een ieder dat de zomer heeft gebracht wat u ervan verwachtte. De komende maanden kunnen nog mooie dagen, weken worden verwacht en zal menig watersporter de trossen nog kunnen losgooien.

Jouke van Keulen

Deze foto ontving ik van Jeanette Wouthuis en ik wilde u dit schitterende plaatje van onze haven niet onthouden. De foto is genomen op de zaterdag van de Visserijdagen.

Verenigingszeilen.
De HWSV doet al enige jaren mee aan deze competitie. Na kampioen te zijn geworden in de derde divisie zeilden we in de tweede divisie. Na drie jaar in de tweede divisie zijn we in augustus kam-pioen geworden en zullen de zeilers acteren op het hoogste niveau, de eerste divisie. Bewondering en hulde voor de zeilers. De volgende leden hebben voor dit zwaar bevochten kampioenschap gezorgd: Johan Klaver, Ronald Onnes, Sjirk Venema, Hans van Houwelingen, Bernard Kramer, Wouter Blom, Jon van der Weide, Henriette Westra en Jacob Blom.

Jeugdzeilen
Kijk bij “Jeugdzeilen” voor nieuws over de afsluitdag HWSV Jeugdzeilen Oudega op 8 september 2019

Oud Nieuws
Kijk HIER voor het artikel van Nico Pellenbarg over de eerste Harlinger jachthavens in Oud Harlingen (1930 – 1970)

Winterliggers 2018/2019
Ook dit jaar is er gelegenheid om in de winterperiode schepen in onze haven neer te leggen. Gasten gaan voor. Dat wil zeggen dat als u met uw schip achter de brug ligt, u ligplaats kunt nemen per 31 oktober 2018 als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Graag opgeven aan de havenmeester of u hier gebruik van wilt maken. In overleg met de havenmeester is het dan mogelijk per half oktober voor de brug te gaan liggen.
Nu moeten die plaatsen beschikbaar komen.

We vragen daarom de eigenaren van schepen die voor de brug liggen en hun schip in een andere winterberging opslaan, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de havenmeester.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jouke van Keulen
voorzitter HWSV